Anunturi - anul 2019

Anunt – Primaria comunei Mirosi, judetul Arges, organizeaza licitatie publica, deschisa, cu strigare, in data de 10.04.2019, ora 10.00, la sediul organizatorului, pentru inchirierea prin licitatie publica a spatiului situate in targul saptamanal Mirosi

Anunt nr 3040 din 19.11.2019 – Primaria comunei Mirosi organizeaza examen de promovare in clasa a functionarilor publici care au absolvit o forma de invatamant superior, cu diploma de licenta, incadrati pe functii publice de nivel inferior, in specialitatea in care isi desfasoara activiatea

Dispozitie convocare sedinta CL Mirosi - 29.11.2019

Dispozitie convocare sedinta CL Mirosi - 13.12.2019