Date demografice si statistice

Comparativ cu anul 1997 când populaţia comunei Lunca Corbului cu domiciliul stabil era de 3390 locuitori, se constată că la ultimul recensământ aceasta a scăzut cu 109 persoane , procesul de diminuare numerică fiind continuu în această perioadă . 

Ritmul mediu anual de descreştere (-1,3,-2,3) arată că procesul diminuări numărului de populaţie continuă . 

Evoluţia populaţiei este determinată atât de factorii demografici : structura de sexe şi pe grupe de vârstă , cât şi de factori de natură economică . 

În ceea ce priveşte structura pe sexe , populaţia comunei se caracterizează printr-o predominare a persoanelor de sex feminin fată de cele de sex masculin, numărul femeilor în totalul populaţiei de 53 % . 

Structura demografică pe categorii de vârstă la nivelul comunei Lunca Corbului se
prezintă astfel :

  • 0 – 19 - 437 locuitori
  • 20- 44 - 881 locuitori
  • 45- 65 - 1150 locuitori
  • 65 - 1026 locuitori

În structura pe vârsta a populaţiei , în ultima vreme s-au produs importante mutaţi care de fapt semnifică un proces accentuat şi continuu de îmbătrânire prin creşterea numărului şi proporţiei persoanelor vârstnice în totalul populaţiei comunei .

Analizând cei doi indicatori ce caracterizează mişcarea naturală a populaţiei – natalitatea şi mortalitatea – se constată că în comuna Lunca Corbului aceştia indică valori care duc la scăderea populaţiei . Natalitatea foarte redusă , concomitent cu o mortalitate ridicată nu poate să ducă decât la un spor natural negativ . 

Un alt indicator ce caracterizează dinamica populaţiei este mişcare3a migratoare , care , în ultimii 5 ani în comuna Lunca Corbului , a fost foarte intensă , dar în sensul negativ , adică plecările din comună au depăşit sosirile ,astfel că sporul migratoriu a fost negativ . 

Populaţia activă , după statutul profesional declarat , era în majoritate formată din salariaţi şi lucrători pe cont propriu . 

Pe ramuri ale economiei naţionale , ponderi mai mari în totalul populaţiei activ sunt deţinute de agricultură , industrie , comerţ şi altele . 

Populaţia inactivă înregistrată la recensământul din 2002 este formată în majoritate din pensionari (60,2%) , elevi şi studenţi (17,9%) , persoane casnice şi alte situaţi.

Cu ocazia recensământului din 2002 , în comuna Lunca Corbului s-a înregistrat un număr de 1973 gospodării ale populaţiei . Fondul de locuit este constituit în totalitate din clădiri cu această destinaţie , în ultimi ani constatându-se o creştere a fondului de locuinţe.

Structura fondului de locuinţe pe forme de proprietate evidenţiază preponderenţa celor cu proprietate privată (99,4%) din totalul de locuinţe . 

În ceea ce priveşte densitatea populaţiei aceasta este reprezentativă în satul reşedinţă Lunca Corbiului , unde densitatea populaţiei este concentrată de-a lungul DN65.


Fisiere atasate

Date despre populatie