Date geografice

Comuna este situată în partea de sud a judeţului Argeş, pe partea stângă a râului Teleorman, la o distanţă de 45 km de municipiul Piteşti şi la 25 de km de Costeşti - oraşul cel mai apropiat, pe paralela de 44°30'.

Este străbătută de drumurile judeţene 504 şi 679C.

Se învecinează astfel: la Nord comuna Recea, la Vest comuna Căldăraru, la Sud comuna Popeşti şi  la Est comuna Mozăceni.

Condiţiile climatice generale sunt caracterizate de veri foarte calde cu ploi moderate şi ierni reci şi rar viscoliri ce duc la topirea stratului de zăpadă şi implicit la discontinuitatea lui. Clima este temperat-continentală, având temperatura medie anuală de +9,8°C, temperatura minimă absolută de -27°C şi temperatura maximă absolută de +39,2°C.

Precipitaţiile medii anuale au valoarea de 546 mm, având repartiţia pe anotimpuri astfel: iarna 104,4mm, primăvara 135,7 mm, vara 188,1 mm şi toamna 117,8 mm.

Direcţia predominantă a vânturilor este cea nord-vestică (19,5%) şi vestică (19,2%). Calmul înregistrează valoarea procentuală de 29,2% iar intensitatea medie a vânturilor are valoarea de 1,4-2,3 m/s.

Solurile

Învelişul de sol, rezultat al interacţiunii factorilor fizico-geografici se prezintă destul de divers dar se remarcă la nivel general influenţa deosebită a rocii reliefului şi a apei freatice.

Solurile se împart în mai multe unităţi zonale şi intrazonale care constituie potenţialul pedologic valorificat ca bază de dezvoltare a biocenozelor şi a diverselor culturi în raport cu condiţiile mediului înconjurător. Distingem următoarele tipuri de soluri: soluri brune roşcate podzolite, negre argiloase (smolniţe), brune podzolite şi pseudogleizate. În lunca Teleormanului există soluri aluviale. Solul este în general fertil, se dezvoltă foarte bine pe suprafeţe mari culturile de păioase, porumb şi plante tehnice.

Vegetaţia naturală este constituită în principal din plante ierboase, specifice zonei de câmpie, tufărişuri, plante spinoase, plante cu flori, arbuşti de liliac, salcie şi vegetaţie de luncă plus câteva specii de arbori precum stejar, salcâm, plop.

Fauna este reprezentată de rozătoare, iepuri, vulpi, căprioare, porci mistreţi, arici, păsări - barza, bufniţa, uliu, vrăbii şi altele. În ape se întâlnesc în principal crap şi caras.