Postaliu Adriana

Secretar

Competente si atributii

Art. 116. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului. municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in funcţie.
(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.
(3) Secretarul unitaţii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, soţie sau ruda de gradul întai cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile legislative privind functia publica si functionarii publici.
Art. 117. - Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii
a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean. si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.


Biografie

NUME: MERCAN ADRIANA (căsătorită POŞTALIU)

ADRESA: PITEŞTI, Aleea Carpenului, nr. 1, Bl. E3, sc A, ap. 42, judeţul Argeş

TELEFON: 0742025270

E-MAIL: adrianamercan@yahoo.com

DATA NASTERII: 21.09.1979

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:

• Aprilie 2006 – prezent
Angajator : Primăria comunei Drăganu, Judeţ Argeş, 
Funcţia şi postul ocupat : secretar localitate
Responsabilităţi: avizare şi contrasemnare acte ale Primarului şi Consiliului Local, gestionare proceduri administrative dintre Consiliul Local şi Primar.

• Septembrie 2004 – martie 2006
Angajator: Primăria comunei Drăganu, Judeţ Argeş
Funcţia şi postul ocupat : inspector de specialitate
Responsabilităţi: urmărirea şi colectarea impozitelor şi taxelor, efectuarea de plăţi

• August 2002 – august 2004
Angajator: Primăria comunei Drăganu, Judeţ Argeş,
Funcţia şi postul ocupat: jurist
Responsabilităţi: reprezentarea instituţiei în cadrul instanţelor de judecată

EDUCATIE SI FORMARE:

• Octombrie 2006 – iunie 2008 : UNIVERSITATEA "C-TIN BRÂNCOVEANU PITESTI", "Master in Administraţie şi Servicii Publice" – studii post universitare

• Octombrie 2003 – iunie 2006 : UNIVERSITATEA PITESTI , Facultatea de Ştiinţe Econimice, Juridice şi administrative, specializarea DREPT – cursuri de zi

• Octombrie1998 – iunie 2002: UNIVERSITATEA PITESTI, Facultatea de Ştiinţe Econimice, Juridice şi administrative, spec. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ – cursuri de zi

• Septembrie 1994 – iunie 1998: Liceul Teoretic "Zinca Golescu", Piteşti, profil Limbi străine

APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE:

Limba materna : Romana

Limbi straine cunoscute: - limba engleza : scris/citit/vorbit – bine
- limba franceză: scris/citit/vorbit – bine

Cunostinte PC: Microsoft Word ; Excel;

Comunicare si abilitati organizatorice, lucru in echipă pe perioade lungi de timp, seriozitate şi capacitate de lucru, punctualitate şi dinamism, perseverenţă în atingerea scopurilor propuse, asumarea responsabilitaţilor, disponibilitate de studiu

RECOMANDĂRI pot fi obţinute la cerere


Declaratii de avere si de interese

Declaratie de avere

16.03.2015

Declaratie de interese

16.03.2015

Declaratie de avere

09.11.2015

Declaratie de avere

25.05.2016

Declaratie de avere

16.05.2017

Declaratie de interese

16.05.2017

Declaratie de avere

18.05.2018

Declaratie de interese

18.05.2018

Declaratie de avere

17.05.2019

Declaratie de interese

17.05.2019