Protectia datelor cu caracter personal

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Regulament intern de protectie a datelor cu caracter personal

Cerere pentru exercitarea dreptului la opozitie (format docx)

Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor (format docx)

Cerere pentru exercitarea dreptului la restrictionarea prelucrarii (format docx)

Cerere pentru exercitarea dreptului la stergerea datelor (format docx)