Ordinea de zi a Sedintelor consiliului local - anul 2020

Ordinea de zi a Sedintei ordinare din data de 30.01.2020

Ordinea de zi a Sedintei ordinare din data de 17.02.2020

Ordinea de zi a Sedintei extraordinare din data de 28.02.2020

Ordinea de zi a Sedintei ordinare din data de 31.03.2020

Ordinea de zi a Sedintei extraordinare de indata din data de 10.04.2020

Ordinea de zi a Sedintei ordinare din data de 29.05.2020