Hotarari de Consiliu, anul 2021

Hotararea nr 1 din 28.01.2021

Hotararea nr 2 din 28.01.2021

Hotararea nr 3 din 28.01.2021

Hotararea nr 4 din 28.01.2021

Hotararea nr 5 din 28.01.2021

Hotararea nr 6 din 26.02.2021

Hotararea nr 7 din 26.02.2021

Hotararea nr 8 din 26.02.2021

Hotararea nr 9 din 26.02.2021

Hotararea nr 10 din 31.03.2021

Hotararea nr 11 din 31.03.20212

Hotararea nr 12 din 16.04.2021

Hotararea nr 13 din 16.04.2021

Hotararea nr 14 din 16.04.2021