Comisii de Specialitate

Comisia de specialitate nr. 1

Buget-finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, Agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert

PRESEDINTE – Postelnicu Constantin 
SECRETAR – Coman Cristian
MEMBRII: - Trascu Ion
- Ogoreanu Lucian 
- Tonea Nicolae 

Comisia de specialitate nr. 2
Invatamint, Sanatate, Cultura, Protectie sociala, Activitati sportive si de agrement 


PRESEDINTE – Mitoi Maria 
SECRETAR – Oprea Adriana
MEMBRI – Iordache Vasile
- Ghita Dumitru 
- Teodoreci Necolae 

Comisia de specialitate nr. 3 
Juridica, administratie publica locala, apararea ordinii si linistii publice, Apararea drepturilor cetateanului


PRESEDINTE – Agurida Dumitru 
SECRETAR – Dumitrache Viorel
MEMBRU: - Ene Gheorghe