Alegeri 2016

Proces verbal incheiat astazi 04.05.2016 cu ocazia afisarii la sediul primariei comunei Dirmanesti a delimitarii si numerotarii sectiilor de votare si a sediilor acestora