Hotarari de Consiliu, anul 2018

Hotararea nr 1 din 08.01.2018

Hotararea nr 2 din 08.01.2018

Hotararea nr 3 din 31.01.2018

Hotararea nr 4 din 31.01.2018

Hotararea nr 5 din 31.01.2018

Hotararea nr 6 din 31.01.2018

Hotararea nr 7 din 31.01.2018

Hotararea nr 8 din 15.02.2018

Hotararea nr 9 din 15.02.2018

Hotararea nr 10 din 28.02.2018

Hotararea nr 11 din 26.04.2018

Hotararea nr 12 din 26.04.2018

Hotararea nr 13 din 26.04.2018

Hotararea nr 14 din 30.05.2018

Hotararea nr 15 din 30.05.2018

Hotararea nr 16 din 30.05.2018

Hotararea nr 17 din 30.05.2018

Hotararea nr 18 din 28.06.2018

Hotararea nr 19 din 30.07.2018

Hotararea nr 20 din 30.07.2018

Hotarare nr 21 din 30.08.2018

Hotarare nr 22 din 30.08.2018

Hotarare nr 23 din 30.08.2018

Hotarare nr 24 din 11.09.2018

Hotarare nr 25 din 11.09.2018

Hotarare nr 26 din 26.09.2018

Hotarare nr 27 din 26.09.2018

Hotarare nr 28 din 31.10.2018

Hotarare nr 29 din 31.10.2018

Hotarare nr 30 din 29.11.2018

Hotarare nr 31 din 29.11.2018

Hotarare nr 32 din 06.12.2018

Hotarare nr 33 din 06.12.2018

Hotarare nr 34 din 18.12.2018

Hotarare nr 35 din 20.12.2018

Hotarare nr 36 din 20.12.2018

Hotarare nr 37 din 20.12.2018

Hotarare nr 38 din 20.12.2018