Transparenta veniturilor salariale

Lista functiilor din primaria comunei Caldararu, conform legii nr 153 din 2017 (Salarii - anul 2018)

Lista functiilor din primaria comunei Caldararu conform Legii nr 153 din anul 2017 (Salarii - anul 2019)

Hotarare nr 3 din 06.02.2020 - Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Caldararu pentru anul 2020