Proiectele de hotarare ale sedintelor autoritatii deliberative - anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Caldararu