Anunturi - anul 2021

Anunt nr 3334 din 22.12.2020 - Anunt organizare concurs recrutare functie publica de executie (format zip) (Adresa ANFP, Anuntul de concurs, Atributii post, Bibliografie concurs, Dosarul de concurs, Fisa postului, Formularul de inscriere)

Anunt nr 2094 din 03.06.2021 - Anunt licitatie publica

Anunt nr 3234 din 02.09.2021 - PRIMĂRIA CĂLDĂRARU, CUI 5010145, organizează licitație publică pentru concesionarea poprietății imobiliare de tip teren, în suprafață de 19.017 mp, categoria de folosință ,,HB" (apă stătătoare), situată în extravilanul satului Căldăraru, județul Argeș

Anunt nr 3235 din 02.09.2021 - PRIMĂRIA CĂLDĂRARU, CUI 5010145, organizează licitație publică pentru concesionarea poprietății imobiliare de tip teren, în suprafață de 24,03 HA, categoria de folosință PĂȘUNE , situată în extravilanul Comunei Căldăraru, județul Argeș

Anunt nr 3236 din 02.09.2021 - PRIMĂRIA CĂLDĂRARU, CUI 5010145, organizează licitație publică pentru concesionarea poprietății imobiliare de tip teren, în suprafață de 6855 MP, categoria de folosință ARABIL , situată în intravilanul comunei Căldăraru , sat Strâmbeni , județul Argeș