Populatia si forta de munca

În cadrul comunei Bughea,  se găsesc circa 1000 locuitori de etnie rromă, respectiv lăutari și rudari.  Țiganii lăutari locuiesc în centrul comunei, iar rromii la periferia comunei, în cătunul Bughița. Aceștia din urmă au avut ca ocupație: exploatarea materialului lemnos, cât și confecționarea de coșuri, mături, tronuri pentru depozitat cereale, copăi, etc.

Populația comunei Bughea de Sus a fost relativ constantă, după cum se poate observa și din datele oferite de Direcția Județeană de Statistică Argeș:

Evoluția populației din Comuna Bughea de Sus, la 1 iulie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3221

3216

3253

3227

3249

3277

 

Nivelul de instruire al populatiei reprezintă un factor important în perspectiva dezvoltării socio-economice a localităţii.

În comună,  nivelul de instruire este mediu, fiind insă insuficient, având în vedere o dezvoltare a comunei.

Ponderea populaţiei cu pregatire superioară este redusă, iar ponderea absolventilor de liceu sau şcoală generală nu este o garanţie pentru acoperirea necesităţilor socio-economice ale comunei.

Forţa de muncă poartă amprenta specificului primar, agricultura.

Date privind educația la nivelul comunei Bughea de Sus, conform Recensământului Populației și Locuințelor, din anul 2011:

 

Populatia stabila
de 10 ani
si peste

TOTAL

N I V E L U L    I N S T I T U T I E I     D E    I N V A T A M A N T    A B S O L V I T E

Superior

Post-
liceal
si de
maistri

Secundar

Primar

Fara scoala absolvita

Total1

din care:

Total

Superior

Inferior
(gimnazial)

Total

din care:

Universitar
de
 licenta

Liceal

Profesional
si de
ucenici

 

 

 

Persoane analfabete2

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ambele sexe

2600

167

156

68

1967

646

313

1008

338

60

39

Masculin

1293

89

82

34

1016

312

221

483

132

22

9

Feminin

1307

78

74

34

951

334

92

525

206

38

30