Informatii despre buget

Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 - 2019

Hotarare privind folosirea sumei de 65.000 lei din excedentul bugetar pentru acoperirea golurilor temporare de casa

Hotarare cu privire la acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare