GDPR

Regulament privind protectia datelor cu caracter personal

Nota de informare (format doc)

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces (format doc)

Cerere pentru exercitarea dreptului de restrictionare a prelucrarii (format doc)

Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor (format doc)

Cerere pentru exercitarea dreptului la stergerea datelor (format doc)

Cerere pentru exercitarea dreptului la opozitie (format doc)