Clima

Comuna este  situată într-o zonă cu climă temperat-continentală. Apărarea naturală împotriva vânturilor dominante, asigurată de dealurile subcarpatice determină un microclimat  specific unei ierni blânde și veri răcoroase, caracterizat printr-o temperatura medie de +10ºC. Din cercetările efectuate s-a constatat că amplitudinea termică anuală este dominată de amplasarea comunei în zona intracolinară. Amplitudinea termică este de 25ºC, comuna fiind încadrată în izotermele anuale de 9ºC -10ºC. Vânturile dominante în această zonă sunt cele de Nord-Vest, Nord-Est  și  Est.

În general, intensitatea vânturilor este redusă, aerul fiind în cea mai mare parte a anului calm. Precipitațiile se încadrează tipului continental, caracterizat prin maxim în lunile mai-iunie și minime în februarie, cu un regim deosebit de variat ca și al vânturilor.

Presiunea atmosferică este în general mică, fiind cuprinsă între 702 – 709mm Hg, cu cele mai mari înregistrări în luna decembrie.

Temperatura anului se caracterizează prin variațiuni mici ziua față de noapte, astfel temperatura maximă lunară în timpul verii este de +27ºC - +32ºC, iar cea minimă, în timpul verii de +10ºC, mai ales în luna iunie. Temperatura maximă din timpul iernii, atingte +4ºC, iar minima -17ºC, iar temperatura medie lunară în timpul iernii este de -5ºC.

Zilele cu ceață sunt puține, acestea întâlnindu-se mai ales toamna și iarna.