Informatii publice - anul 2017

Anunt concurs - 15.02.2017 - Anunt concurs inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul compartimentului asistenta sociala

Rectificare data concurs - Rectificare la anuntul privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad debutant – compartimentul asistenta sociala din data de 15.02.2017 – 16.02.2017

Anunt dezbatere publica buget + Anexe buget

Anunt angajare agent turism

Anunt nr 2033 din 29.03.2017 – Aducem la cunostinta publicului MINUTA sedintei ordinare din data de 28.03.2017 a Consiliului Local Bughea de Sus, conform dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Memorandumul „Masuri privind diseminarea principiilor ce deriva din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului ce vizeaza neexecutarea sau executarea cu intarziere a hotararilor judecatorești pronuntate impotriva unui debitor public" (arhiva zip)