Anunturi

Rezultat selectie dosare nr 2574 din 10.06.2015

Anunt nr 2575 din 10.06.2015

Rezultatele obtinute in urma concursului organizat in data de 17.06.2015 la sediul primariei Budeasa pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat I

Anunt nr 4659 din 29.10.2015

Anunt - 27.11.2015

Anunt nr 5190 din 26.11.2015

Rezultatele obtinute in urma concursului organizat in data de 27.11.2015 la sediul primariei Budeasa pentru ocuparea postului contractual vacant de ingrijitor

Rezultatele obtinute in urma concursului organizat in data de 17.12.2015 la sediul primariei Budeasa pentru ocuparea postului contractual vacant de Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Rezultatele obtinute in urma concursului organizat in data de 17.12.2015 la sediul primariei Budeasa pentru ocuparea postului contractual vacant de Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Rezultatele obtinute la proba interviu a concursului organizat in data de 21.12.2015 la sediul comunei Budeasa pentru ocuparea postului contractual vacant de Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Budeasa

Primaria comunei Budeasa, judetul Arges, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie vacante, dupa cum urmeaza: - inspector, clasa I, grad professional principal in cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului; - referent, clasa a III – a, grad professional superior in cadrul Biroului Financiar Contabil, Compartiment Impozite si Taxe

Proces – verbal privind selectia dosarelor de concurs nr. 1078 din 10.03.2016

Proces – verbal privind selectia dosarelor de concurs nr. 1094 din 10.03.2016

Rezultatul probei scrise la examenul/concursul de recrutare organizat pentru functia de executie de referent clasa III, grad profesional superior in cadrul Biroului Financiar Contabil, Compartiment Impozite si Taxe

Anunt nr 3233 din 18.07.2016

Proces verbal privind selectia dosarelor de concurs nr 3672 din 18.08.2016

Rezultatul probei scrise la examenul/concursul de recrutare organizat pentru functia de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de recrutare organizat pentru functia de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Comaprtimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului sustinut pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Anunt nr 4797 din 27.09.2016 - Primaria comunei Budeasa, judetul Arges organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante de inspector de specialitate debutant in cadrul Compartimentului de Informarea Cetateanului, Registratura,Transparenta Decizionala

Proces verbal privind selectia dosarelor de concurs nr 5410 din 20.10.2016

Anunt nr 5312 din 17.10.2016

Anunt nr 5541 din 26.10.2016 – Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Informarea Cetateanului, Registratura, Transparenta Decizionala

Anunt nr 5604 din 28.10.2016 – Rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de Inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Informarea Cetateanului, Registratura, Transparenta Decizionala

Anunt nr 5607 din 28.10.2016 – Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de Inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Informarea Cetateanului, Registratura, Transparenta Decizionala

Anunt nr 5608 din 28.10.2016 – Rezultatele obtinute in urma concursului organizat in data de 26.10.2016 la sediul Primariei Budeasa pentru ocuparea postului contractual vacant de Inspector de specialitate debutant

Proces – verbal privind selectia dosarelor de concurs nr. 6023 din 15.11.2016