Comisii de specialitate: 

1. Comisia pentru program de dezvoltare economico - sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert:

 • Catrinescu Maria - Presedinte 
 • Birdici Dragos - Secretar
 • Alecu Evlampie - membru
 • Ancuta Constantin - Daniel - membru  
 • Matei Nicolae - membru

2. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement:

 • Mihai Madalina - Presedinte 
 • Stan Ion - Secretar
 • Filip Alexandru Iulian - membru 

3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor:

 • Panaitescu Cristinel Calin - Presedinte 
 • Manolescu Ionut - Secretar
 • Tita Petre - membru