Transparenta veniturilor salariale

Hotărârea nr. 63 din 02.10.2023 - Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupatioale "Administrație" din aparatul propriu al primarului, instituțiilor și serviciilor publice fără personalitate juridică ale consiliului local

Hotărârea nr. 2 din 25.01.2024 - Hotărâre privind majorarea salariilor de bază pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul primăriei comunei Bogați