Informatii despre buget

Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2016 si estimari pe anii 2017 - 2019 (initial)

Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2016 si estimari pe anii 2017 - 2019

Rectificare bugetara la data de 08.11.2023

Rectificare bugetara la data de 07.12.2023

Rectificare bugetara la data de 19.12.2023