Hotarari de consiliu - anul 2024

Hotărârea nr. 1 din 25.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2024-2025, la nivelul comunei Bogați, județul Argeș

Hotărârea nr. 2 din 25.01.2024 - Hotărâre privind majorarea salariilor de bază pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul primăriei comunei Bogați

Hotărârea nr. 3 din 25.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune - lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă conform Legii nr. 196/2016

Hotărârea nr. 4 din 25.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea de ajutoare de urgență familiilor și persoanelor aflate în alte situații de necesitate

Hotărârea nr. 5 din 25.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea planului de acțiune al serviciului social Centru de zi pentru copii Phoenix

Hotărârea nr. 6 din 25.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 2500 m.p. situat în comuna Bogați. sat Glîmbocelu. județul Argeș

Hotărârea nr. 7 din 25.01.2024 - Hotărâre privind: aprobarea tarifelor conexe serviciilor de furnizare apă potabilă și canalizare ce vor fi aplicate de SC Prest Apă Canal Bogați SRL

Hotărârea nr. 8 din 05.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Construire locuințe sociale în comuna Bogați, județul Argeș"

Hotărârea nr. 9 din 05.02.2024

Hotărârea nr. 10 din 11.02.2024 - Hotărâre pentru aprobare cotizație anuală pe anul 2024 privind susținerea cheltuielilor materiale ocazionate de funcționarea Compartimentului de audit public intern din cadrul Asociației Consorțiul Zonal Topoloveni

Hotărârea nr. 11 din 11.02.2024

Hotărârea nr. 12 din 26.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea încheierii "Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale în Zona centrală Argeș nr. 523/05.12.2022"

Hotărârea nr. 13 din 26.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiție: „Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Bogați. satul Bogați, străzile Valea Zimbrului Releu și Crinului, județul Argeș"