Hotarari de consiliu - anul 2020

Hotararea nr 1 din 08.01.2020

Hotararile nr 2 -6 din 21.01.2020

Hotararea nr 7 din 18.02.2020

Hotararea nr 8 din 24.02.2020

Hotararile nr 9 - 10 din 28.02.2020

Hotararea nr 11 din 17.03.2020

Hotararea nr 12 din 25.03.2020

Hotararile nr 13 - 14 din 22.04.2020

Hotararile nr 15 - 17 din 05.05.2020

Hotararile nr 18 - 20 din 05.06.2020

Hotararea nr 21 din 13.07.2020

Hotararea nr 22 din 31.08.2020

Hotararea nr 23 din 24.09.2020Hotarari de consiliu - mandat 2020 - 2024

Hotararile nr 1 - 3 din 04.11.2020

Hotararile nr 4 - 5 din 12.11.2020

Hotararile nr 6 - 7 din 24.11.2020

Hotararile nr 8 - 9 din 24.11.2020

Hotararile nr 10 - 12 din 24.11.2020

Hotararea nr 13 din 10.12.2020

Hotararea nr 15 din 10.12.2020

Hotararea nr 16 din 15.12.2020

Hotararea nr 17 din 21.12.2020

Hotararile nr 18 - 19 din 22.11.2020

Hotararile nr 20 - 21 din 30.12.2020