Anunturi - anul 2024

Anunt nr. 2612 din 04.04.2024 - Anunt de participare procedura proprie de atribuire a contractului de achizitie publica Pachet alimentar - „Masa sanatoasa", pentru elevii si prescolarii din unitatile de invatamant din comuna Bogati, judetul Arges (format zip)(„Anunt de participare", „Caiet de sarcini", „Fisa de date a achizitiei", "Formulare pachet alimente", „Model de contract de servicii")

Anunt nr. 2400 din 29.03.2024 - Anunt de participare atribuire contract de lucrari pentru extindere retea de canalizare menajera in comuna Bogati, satul Bogati, strada Valea Zimbrului Releu si strada Crinului, judetul Arges (format zip)("Anunt", "Caiet de sarcini", "Lista cantitati")

Anunt nr. 2056 din 19.03.2024 - Anunt de participare atribuire contract de lucrari pentru Extindere retea de canalizare menajera in comuna Bogati, statul Bogati, strada Valea Zimbrului Releu si strada Crinului, judetul Arges (format zip)(„Anunt de participare", „Caiet de sarcini", „Lista cantitati")