Anunturi - anul 2022

Anunt nr 1137 din 08.02.2022 - Primaria comunei Bogati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de inspector clasa I, gradul profesional principal - Compartimentul Urbanism si Protectia Mediului - atributiile postului fiind pe domeniul Protectiei Mediului (format zip) (Declaratie, Formular de inscriere)

Anunt nr 1847 din 02.03.2022 - Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal in aparatul de specialitate al primarului, Compartimentul Urbanism si Protectia Mediului

Anunt nr 2147 din 10.03.2022 - Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare desfasurat in data de 10.03.2020 ora 10.00 pentru functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal

Anunt nr 2262 din 15.02.2022 - Raportul final al concursului

Anunt nr 4909 din 30.05.2022 - Primaria comunei Bogati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de inspector clasa I, gradul profesional debutant - Compartimentul Urbanism si Protectia Mediului - atributiile postului fiind in domeniul protectiei mediului (format zip) (Anunt, Formular, Declaratie)

Anunt nr 5407 din 22.06.2022 - Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in data de 30.06.2022 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice vacante de inspector clasa I grad profesional debutant din cadrul compartimentului urbanism si protectia mediului

Anunt nr 5614 din 30.06.2022 - Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare desfasurat in data de 30.06.2022, ora 10.00 pentru functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din aparatul de specialitate al primarului - compartiment urbanism si protectia mediului

Anunt nr 5649 din 01.07.2022 - Raportul final al concursului

Anunt nr 6623 din 04.08.2022 - Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Anunt nr 8274 din 22.09.2022 - Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu nr 8646 din 05.10.2022

Anunt nr 8661 din 05.10.2022 - Anunt public privind obligativitatea inscrierii in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor