Situatia demografica     

Date foarte precise, referitoare la situaţia demografică a Ţării Româneşti în evul mediu nu există. Potrivit catagrafiei întocmite în etapa 1773‐1774, păstrată astăzi la Moscova, în satul Urlueni au fost recenzate 88 de case ale ţăranilor şi 37 de case ale preoţilor. Din păcate, statistica respective nu a fost publicată şi pentru judeţul Teleorman (din care făcea parte şi satul Urlueni), motiv pentru care nu se pot face aprecieri şi asupra altor localităţi înglobate în Bârla actuală.

Între cele 230 de aşezări omeneşti consemnate în Teleorman ‐ judeţ a cărui ridicare topografică s‐a făcut după încheierea tratatului de la Adrianopol şi redobândirea cetăţii Turnu, mai exact în prima parte a anului 1831 ‐ pentru unele sate, izvorul litografic rusesc, elaborat în 1835, a păstrat şi informaţii de natură demografică.

Concret, pe hartă, au fost indicate: 36 de familii în Bârla de Jos, 40 de familii în Bârla de Sus, 58 de familii în Cioceşti, 48 de familii în Mălureni, 55 de familii în Mozăceni, 38 de familii în Podişoru, 47 de familii în Şălăreasca, 111 familii în Urlueni.

Obşteasca catagrafie de la 1838, păstrată pentru aproape întreaga Ţară Românească, rămâne cea mai complexă statistică din epoca regulamentară, apropiindu‐se prin conţinut de recensămintele moderne. În realul Bârlei actuale vieţuiau 2.901 locuitori: Bârla (468), Bordeiele (93), Cioceşti (266), Malu (433), Mândra (309), Mozăceni (341), Podişoru (163), Şelăreasca (230) şi Urlueni (598).

Pe harta Teleormanului din 1863, întocmită de maiorul D. Pappasoglu, potrivit căreia judeţul avea cinci oraşe şi 167 de sate, cu o populaţie de 137.580 de locuitori, în dreptul localităţilor Bârla, Cioceşti, Malu, Mândra, Mozăceni, Podişoru, Şelăreasca şi Urlueni.

În anul 1899 s‐a efectuat în România primul recensământ profesionist.

Populaţia stabilă a satelor din componenţa actuală a comunei Bârla se încadra în următorii parametri: Bârla (formată din două sate) sub 1.765 de locuitori (895 bărbaţi şi 870 femei). Ei deţineau 396 de gospodării, iar din punct de vedere etnic, 1.794 erau români şi unul supus austro‐ungar. În schimb, ca şi         confesiune, toţi se declaraseră ortodocşi.

Comuna Cioceşti‐Mândra (formată din două sate) avea 1.385 de locuitori (692 bărbaţi şi 693 femei). Ei erau grupaţi în 344 de gospodării, iar ca etnie au fost 1.361 români, 18 austro‐ungari şi doi germani.

În plan confesional, celor 1.372 de ortodocşi li se alăturau 13 catolici. Comuna Malu (alcătuită din patru sate) avea 658 de locuitori (334 bărbaţi şi 324 femei) care deţineau 159 de gospodării. Din punct de vedere etnic, 657 erau români şi unul german, iar în plan confesional, toţi erau ortodocşi, cu excepţia etnicului german declarant catolic.               

Comuna Mozăceni (formată din două sate) avea 1.013 locuitori (519 bărbaţi şi 494 femei) care deţineau 222 de gospodării. Toţi localnicii erau de etnie română şi de confesiune ortodoxă.

Comuna Urlueni, constituită din satul cu acelaşi nume, avea 1.630 de locuitori (846 bărbaţi şi 784 femei) care deţineau 364 de gospodării. Din punct de vedere etnic, românii însumau 1.615 persoane, austro‐ungarii 14 și germani o persoană, iar pe plan confessional consemnăm 1.615 ortodocşi, 14 catolici şi un protestant.     

Până la efectuarea recensământului general al populaţiei României din 19 decembrie 1912, informaţii despre situaţia demografică a actualei comune Bârla, se regăsesc într‐ un anuar general din 1910, lucrare menită a evidenția și alte aspect de ordin socio‐ economic şi cultural ale României rurale. La 1 iulie 1970, populaţia comunei Bârla era de 8.947 locuitori, din care 4.222 erau bărbaţi şi 4.725 femei.

În urma efectuării recensământului din 18 martie 2002, Primăria Bârla şi Comisia comunală de Recensământ, informau prin raportul nr. 720/20 aprilie 2002, că populaţia stabile a Bârlei însuma 5.871  locuitori, grupaţi în 2.216 gospodării.  Pe sate, situaţia demografică se prezenta în felul următor:  

Urlueni: 787 locuitori, grupaţi în 315 gospodării; 

Afrimeşti: 282 locuitori, grupaţi în 109 gospodării;

Brabeţi: 171 locuitori, grupaţi în 60 de gospodării;

Zuvelcaţi: 70 locuitori, grupaţi în 28 de gospodării;

Malu: 388 locuitori, grupaţi în 137 de gospodării;

Mândra: 525 locuitori, grupaţi în 184 de gospodării;

Cioceşti: 476 locuitori, grupaţi în 191 de gospodării;

Şelăreasca: 207 locuitori, grupaţi în 81 de gospodării;

Bârla: 1.153 locuitori, grupaţi în 419 gospodării;

Podişoru: 342 locuitori, grupaţi în 131 gospodării;

Mozăceni‐Vale: 1.060 de locuitori, grupaţi în 435 gospodării;

Bădeşti: 410 locuitori, grupaţi în 126 gospodării 280.

Informațiile demografice în legătură cu populaţia Bârlei referitoare la anul 2007, sunt de 5.742 locuitori, cifră ce încă menţine respectiva comună în rândul localităţilor rurale mari ale României.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Bârla se ridică la 5.142 de locuitori,  în scădere față de recensămintele anterioare.  (2002, 2007). Majoritatea locuitorilor sunt români (97,26%). Pentru 2,68% din populație, apartenența etnică nu este   cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (97,2%). Pentru 2,68% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.