Reteaua hidrografica

În ceea ce privește apele de suprafață, teritoriul comunei aparține bazinului Cotmenei, care este și cel   mai important râu care traversează comuna pe direcția nord‐sud.    

Izvorând din platforma cu același nume, având ca principali afluenți Vârtejul pe stânga și Mârghia pe dreapta, după ce străbate 82 de km pe teritoriul județului Argeș, la extremitatea sud vestică a comunei Bârla, în satul Bădești – într‐o zonă odinioară bine împădurită – devine affluent de stânga al râului Vedea. De la numele râului, zona pe care acesta o traversează, de la Lunca Corbului, spațiu înglobat cândva județului istoric Teleorman.           

Cotmeana are o albie largă, putându‐se traversa vara cu picioarele, însă uneori seacă aproape de tot. Primăvara, după dezgheț, sau în urma ploilor abundente, are un curs rapid și nu se poate traversa. În asemenea condiții, apele au părăsit matca, provocând mari nenorociri.     

Teritoriul comunei mai este brăzdat și de alte ape de suprafață, însă cu debite mai mici, captate de râul Cotmeana. Astfel, pârâul Ceroaia, mai mereu lipsit de apă, care străbate teritoriul satului Bârla în partea de sud‐est, constituind în trecut hotarul dintre    moșiile Bârla și Podișoru.             

Tot în satul Bârla e de amintit Borețu cunoscut ca izvor abundant de apă în comună. Din acest izvor și din alte vărsări de ape se formează un eleșteu, cunoscut sub denumirea de Lacul Morii.              

Pârâul Brănești, izvorăște din satul Bădești și curge prin vâlceaua cu același nume, îndreptându‐se spre Stoborăști, Merișani și Ghimpețeni, reprezentând odinioară granița dintre județele Olt și Teleorman. Din pădurea Ciocești izvorăște pârâul Druja, care și el se varsă în râul Cotmeana. Din partea de nord‐est a satului Urluieni izvorăsc pâraiele Lerul Mic și Lerul Mare. Izvorând de la est de pârâul Lerul Mare, pârâul  Vâlceaua Câmpului traversează extremitatea estică a satului Urluieni, de la nord spre sud, având drept trimis Burdea.      

Satul Afrimești este traversat, de la nord la sud, de pârâul Alamul, care izvorâște din comuna Corbu, în parallel cu el, mai spre vest, curgând râul Vedea. Extremitatea de est a comunei Bârla este udată de apele râului Tecuci având ca emisar pe cele ale râului Vedea.