Resurse naturale            

Deşi nu este o zonă foarte bogată din punct de vedere al resurselor naturale deţinute, se remarcă prin calitatea agricolă a solului care favorizează creşterea plantelor mari şi dezvoltarea agriculturii eficiente. Există, însă şi zăcăminte energetice cum ar fi: petrol şi gaze naturale.      

De asemenea, ca şi componentă naturală, pânza freatică aflată la 5‐30 m constituie o altă resursă importantă în zonă.