Educatie

Învâțământul la nivelul comunei Bârla se desfășoară în următoarele instituții:                     

  • Şcoala Gimnazială Nr.1 Bârla;
  • Școala primară Bădești;
  • Şcoala Gimnazială Mândra;
  • Şcoala Gimnazială Mozăceni‐Vale;
  • Şcoala Gimnazială Urlueni;
  • Grădinița cu program normal Podișoru. 

În școlile din comună învață peste 750 de elevi și preșcolari.

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bârla cuprinde următoarele structuri: Şcoala Gimnazială Bârla,

Şcoala Gimnazială Mozăceni‐Vale, Şcoala Gimnazială Mândra şi Şcoala Gimnazială Urlueni. Clădirile celor patru structure ale şcolii au beneficiat de proiecte de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare, finanțate din fonduri guvernamentale și europene.

Astfel, toate au încălzire cu centrală termică proprie, grupuri sanitare moderne funcţionale, laboratoare de informatică cu calculatoare de ultimă generaţie.

Toate structurile unităţii funcţionează într‐un singur schimb, mai puţin structura Şcoala Gimnazială Mândra, unde ciclurile preşcolar şi primar îşi desfăşoară programul şcolar dimineaţa, iar ciclul gimnazial după‐amiaza. Activitatea de instruire şi educare a elevilor şi preşcolarilor se derulează în toate cele patru structure ale Şcolii Gimnaziale Nr.1 Bârla în săli de clasă şi laboratoare dotate cu material didactic şi mobilier nou, modern, cu tehnologie de videoproiecţie şi I.T. de ultimă generaţie, conectată la internet.

Sălile de sport asigură o bază materială foarte modernă, atrăgându‐i pe elevi în desfăşurarea activităţilor sportive şcolare şi extraşcolare într‐un mod plăcut.           

Fostul sediu al școlii a fost supus unui proces de reabilitare, modernizare, extindere și dotare în vederea îmbunătățirii serviciilor de învăţământ şi asigurarea unui proces educational la standarde europene.

În urma lucrărilor au fost reabilitate și modernizate șapte săli de cursuri, biblioteca, două laboratoare şi o sală de sport. Însă, cel mai important aspect este acela că a crescut numărul de elevi care vor frecventa cursurile școlare, de la 150 la 170.                      

Școala din satul Urluieni a fost modernizată cu ajutorul finanțărilor nerambursabile din fonduri europene. Și la această unitate de învățământ au avut loc lucrări de reabilitare, extindere și modernizare, rivalizând cu cea din Mozăceni Vale.

Modernizarea școlilor din comuna Bârla reprezintă o prioritate pentru administrația publică din comună.              

În perioada 8‐12 iunie 2015, la Școala Gimnazială Mozăceni‐Vale, structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bârla, în cadrul Comisiei metodice a cadrelor didactice din comună, s‐a desfășurat o activitate inedită, unică prin anvergură, mesaj și încărcătură emoțională, realizată, regizată și susținută de talentata noastră colegă, Badea Magdalena, profesor pentru învățământul preșcolar.

Intitulat sugestiv „Dor de copilărie", spectacolul ne‐a oferit un regal de cântece, jocuri, poezii și scenete haioase. A implicat preșcolari și școlari din clasele primare și gimnaziale, care s‐au întrecut, cu candoare și pasiune.               

În data de 9 aprilie 2015 a avut loc la Căminul Cultural din comuna Bârla activitatea „O zi pe scenă", organizată de Școala Gimnazială Nr.1 Bârla, în săptămâna „Să știi mai mult, să fii mai bun!".

Activitatea a fost una foarte reuşită, deoarece tradiţiile reprezintă eticheta existenţei noastre şi, tocmai din acest motiv, ele s‐au transformat într‐o desăvârşită frumuseţe spirituală, iar cei care au grijă să le păstreze, să le pronunţe, să le folosească, dar mai ales să creadă în valoarea lor, aduc şi duc cu ei speranţe nemuritoare în noi şi viitor. Elevii talentați ai Şcolii Gimnaziale Nr.1 Bârla au pregătit o serie de dansuri populare: „Hora mare", „Sârba la 22", „Trochița", „Simianca", „Hora la 4", „Sârba de la Fâlfani", „Călușul" și un cântec popular.                     

În cadrul Şcolii Gimnaziale Mândra, structură a Şcolii Gimnaziale nr.1 Bârla, profesionalismul cadrelor didactice şi motivaţia elevilor pentru învăţare au clasificat această unitate de învăţământ printer cele mai bune din comună.

Spiritul de echipă, metodele interactive abordate de cadrele didactice in cadrul orelor de curs, comunicarea didactică permanentă au condus simţitor către performanţă şcolară.                         

Sub îndrumarea unor cadre didactice bine pregătite professional dar bazându‐se şi pe capacităţile intelectuale ale elevilor, Şcoala Gimnazială Mândra se remarcă prin rezultate deosebite obţinute în  cadrul concursurilor, examenelor naţionale şi olimpiadelor şcolare.   

Şcoala Gimnazială Mândra se poate lăuda cu următoarele performanţe:

  • Locul al III‐lea la Olimpiada de     limba şi literature română (etapa zonală),
  • Locul I (etapa zonală şi judeţeană), dar şi participarea pe ţară a elevei Bădiţa Violeta Nicoleta în cadrul Olimpiadei de istorie;
  • Participarea în cadrul Programului de dezvoltare a fotbalului feminin în România.            

Echipa de fete a şcolii a obţinut locul I la faza judeţeană.                                              

Obiective prioritare ale politicii ecuaționale:                        

Autorizarea provizorie de funcţionare a unei clase de liceu filieră tehnologică, profil Resurse naturale şi protecţia mediului, domeniul de pregătire de bază Agricultură, începând cu anul şcolar 2014‐2015;

Creşterea rezultatelor şcolare ale elevilor şi a ratei de promovabilitate la examenul de Evaluare Naţională;

Perfecţionarea continuă a personalului didactic şi nedidactic în raport cu cerinţele propuse;

Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de promovare a imaginii şcolii;

Implicarea în derularea de proiecte educaţionale;

Extinderea parteneriatelor educaţionale;

Reducerea absenteismului şcolar.           

Culte

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului"‐ din satul Urlueni;          

Biserica Adormirii Maicii Domnului datează din anul 1787 şi a fost construită de Gheorghe Afrimescu şi obştea satului, vătaf de zidari fiind Mihai. Biserica are picture originară din 1797, aparţinând dascălului Vlaicu din Câmpulung şi zugravului Niţu din Piteşti.          

Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae" (1812) din satul Podişoru.

Biserica „Sf. Tudor Tiron", „Izvorul Tamaduirii" din satul Malu.

Căminul cultural               

Instituția a reabilitată și modernizată prin fonduri europene. Cădirea este completată armonios de un parc amenajat cu gust. În căminul cultural se organizează hore, seri distractive, spectacole folclorice.