Clima

Clima a avut o influență majoră asupra evoluției vieții pe Pământ. În principal, omul a fost supus capriciilor acesteia, începând de la succesiunea zilelor și a nopților, care se reflect asupra modului de activitate și până la una din cele mai vechi ocupații ale sale, agricultura. Fiindcă avea implicații profunde asupra vieții de zi cu zi, de cele mai multe ori, fenomenele meteo precum și calamitățile natural au fost consemnate cu din ce în ce mai multă rigoare de‐a lungul vremii. Se solicitau de asemenea situații care includeau numele cerealelor cultivate, mărimea suprafețelor însămânțate, precum și cantitățile obținute în urma recoltării.    

Câmpia Găvanu‐Burdea se caracterizează astăzi printr‐un climat cu un potential radiative ridicat, ceea ce face ca temperature medie anuală să oscileze în jurul valorii de 10,5 grade Celsius.         

În luna ianuarie, mediile anuale coboară sub – 3 grade Celsius, iar în luna iulie ajunge la peste 22 grade Celsius pe toată suprafața câmpiei. Minimele absolute au coborât la ‐ 29 grade Celsius, ‐ 30 grade Celsius și chiar mai mult. Maximele absolute au depășit   40 grade Celsius.             

Precipitațiile însumează valori de peste 500 mm pe an. În luna cea mai secetoasă și anume februarie, uneori și martie, se pot înregistra cantității medii cuprinse între 25 și 30     mm, în timp ce în luna cea mai ploioasă, iunie, acestea oscilează între 75 și 77 mm.        

Câmpia Găvanu‐Burdea se află sub influența vânturilor de vest și de est în partea sudică, a celor de nord‐vest spre limita ei nordică și a celor de nord‐est și de vest în partea vestică. Viteza medie anuală depășește 3 m/s (11 km/h) în sud și este sub această valoare în partea de nord. 

Valoarea medie anuală a temperaturii oscilează în jurul a 10,5 grade Celsius, valoare des întâlnită în această zonă. Temperaturi medii mai scăzute s‐au întâlnit în anii 1985 (9,1 grade Celsius), 1979 (9,2 grade Celsius) și 1979 (9,3 grade Celsius), depășirea valorilor normale, peste 11 grade Celsius, înregistrându‐se în perioada 1998‐2002, dar și în anii 1996 (11,1 grade Celsius), 1990 (11 grade Celsius) și 1993 (11,6 grade Celsius).        

Valorile medii anuale cunosc un trend ascendent, începând cu luna cea mai rece și anume ianuarie, cu   o valoare medie   de‐3 grade Celsius, până în iulie, luna cea mai caldă cu o valoare de 22 grade Celsius, după care aceste valori descresc.            

În lunile mai‐iulie se înregistrează cantitățile cele mai mari de precipitații (între 68 și 80 mm), cele mai reduse, specific lunilor februarie și octombrie, variind între 31‐35 mm.   

Stratul de zăpadă are o durată medie de circa 50 de zile pe an, grosimea medie decalată fiind de 10‐15 cm (în ultima decadă a lunii), cea maximă depășind 100 cm. Aproape în fiecare an zona este expusă viscolului (mai rar în ultimii ani), fenomen meteo ce perturb transportul rutier și afectează distribuția curentului electric.