Cadrul natural

Biodiversitatea sau diversitatea biologică semnifică diversitatea vieții pe pământ și implică patru nivele de abordare: diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică și diversitatea etno‐culturală. Fiind principalul furnizor de resurse, dar și de servicii, capitalul natural stă la baza dezvoltării civilizației umane.

Capitalul natural constituie, alături de capitalul uman și cel financiar, pilonul dezvoltării socio‐economice, fiind considerat la nivel European asigurarea noastră de viață.

Comuna Bârla se află încadrată în Regiunea Biogeografică Continentală.

Această regiune acoperă o suprafață întinsă din teritoriul României, ca de altfel și din cel al Europei Centrale și de Est. În România, această regiune biogeografică acoperă 53% din suprafața      țării. Mare parte din această arie a fost ocupată în trecut de păduri de foioase, care treptat au fost înlocuite de terenuri agricole. Regiunea Biogeografică Continentală      însumează specii și habitate caracteristice câmpiilor și dealurilor.

Regiunea Biogeografică Continentală acoperă peste un sfert din teritoriul Uniunii Europene și se întinde pe o fâșie largă de la vest la est, pornind din centrul Franței și îndreptându‐se către granița estică a Poloniei, în partea de nord și a României, în partea de sud. Dincolo de teritoriul Uniunii Europene, regiunea se întinde până la Munții Ural, la granița cu Asia. În sud, regiunea este împărțită în două lanțuri muntoase înalte din zona  alpină și de zonele de stepă din Câmpia Panonică. Regiunea Biogeografică Continentală include și părți din zona litorală a Mării Adriatice și a Mării Baltice.

Regiunea este printer cele mai întinse din Uniunea Europeană, cuprinzând zone importante din Franța, Germania, Italia, Polonia, Cehia și Bulgaria, precum și părți semnificative      din Danemarca, Belgia, Austria, Slovenia și România.

Comuna Cernătești este situate în Podișul Getic, mai exact într‐o subdiviziune a acesteia Piemontul Strehaiei, platforma Bălăciței (slab fragmentată cu aspect dominant de câmpie).

În jurul anului 1968 s‐a constituit județul Argeș, în partea central ‐ sudică a României, limite teritoriale valabile și în prezent.

Situat în bazinul Argeșului superior, râu legendar al cărui nume îl poartă, județul este străjuit la nord de creasta Făgărașilor, cu vârfurile Moldoveanu (2.543 m) și Negoiu (2.535 m), iar la sud se leagănă în Câmpia Română, cumpăna de istorie a Valahiei. Astfel, de la nord la sud, se regăsesc toate cele trei forme de relief: munți, dealuri și câmpie, precum și două bazine hidrografice: Bazinul Argeș, în zona muntoasă și cea de deal și Bazinul Vedea, în zona de deal și de câmpie.