Asociatia GAL Gavanu ‐ Burdea

Grup de Acţiune Locală Găvanu‐Burdea este un parteneriat public‐privat, constituit conform Programului LEADER, Axa 4, PNDR. Parteneriatul s‐a iniţiat de către Asociația Comunelor de pe Valea Cotmenei, comuna Bîrla, judeţul Argeş.

Teritoriul Găvanu‐Burdea se situează în aria celor două Câmpii ale judeţului Argeş ‐ Câmpia Înaltă a Piteştilor şi Câmpia Găvanu‐Burdea, cele mai multe localităţi care fac parte din teritoriu aflându‐se în Câmpia Găvanu‐Burdea.                               

Teritoriul Găvanu‐Burdea, cuprinde 10 unităţi administrative teritoriale (nouă comune şi un oraş) din judetul Arges, situate în partea de Sud‐Vest a judeţului și 3 comune din judetul Olt, situate în Sud‐Vestul judeţului Arges: comunele Bîrla, Buzoesti, Căldăraru, Hîrsesti, Lunca Corbului, Mirosi, Săpata, Stolnici, Ungheni şi oraşul Costesti în județul Arges și Corbu, Sârbii Măgura și Tufeni în județul Olt.

Teritoriul are 99.744 ha suprafaţă totală, cu relief favorabil de câmpie, cu lunci si zăvoaie si cu o suprafată însemnată de luciu de apă (lacuri, râuri si pâraie).                   

Populatia teritoriului însumează 49.333 de locuitori, densitatea medie fiind de 49.5 loc./km.

Teritoriul este traversat de o reţea numeroasă de drumuri judeţene şi naţionale: DN 65 (Craiova‐Slatina‐Piteşti), DN 65A (Piteşti‐Roşiorii de Vede),DJ 679 şi DJ 703 B. Teritoriul are o bună legătură cu calea ferată Bucureşti ‐ Piteşti ‐ Slatina ‐ Craiova.                              

La nivelul teritoriului s‐a identificat un potential agricol semnificativ, în special pentru cultura cerealelor, potential pentru turismul cultural, este recunoscut ca veche vatră căluserească și de agrement mai ales pescuit, care sunt amplificate de structura demografică a populatiei și de tipul ocupatiilor specific si obiceiurilor traditionale ale locuitorilor din teritoriu.               

Grupul de Acţiune Locală Găvanu‐Burdea este un parteneriat public‐privat alcătuit din 47 de entităţi, dintre care 13 unităţi administrative teritoriale (12 comune şi un oraş), alături de Consiliu Judeţean Argeş, organizaţii neguvernamentale, persoane fizice, firme private, un liceu cu profil agricol, Ocolul Silvic Costesti.                             

Astfel, în cadrul acestui parteneriat, componenta publică este în proporţie de 34%, iar component private de 66%.               

În cadrul Planului de dezvoltare 2007 – 2013 au fost selectate un număr de 52 proiecte cu o valoare totală de 2.640.335 euro, din care autorităţile publice au depus 17 proiecte, restul de 35 proiecte au fost depuse de investitori privaţi.