Asezarea geografica

Comuna Bârla este situată în sud ‐ vestul județului Argeș, la limita cu județele Olt și Teleorman, pe malurile râului Cotmeana, acolo unde acesta se varsă în Vedea și în zona cursului superior al râului Tecuci.

Comuna este străbătută de șoseaua județeană DJ 679, care o leagă spre nord de Hârsești, Stolnici, Lunca Corbului (unde se intersectează cu DN 65)  și Poiana Lacului (unde se termină în DN 65B), și spre   sud, în județul Olt, de Tufeni, Văleni, Seaca, Mihăești și, mai departe, în județul Teleorman, de Călmățuiu de Sus. Localitatea este situate la 55 km sud de Municipiul Piteşti. La Șelăreasca, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ 679A, care duce spre est la Căldăraru (unde se intersectează cu DN65A), Râca și Popești; iar la Mozăcenii ‐Vale, tot din DJ679 se ramifică DJ679F, care duce spre sud ‐ vest în județul Olt

la Icoana.

Accesul la rețeaua feroviară se poate face prin gările Stolnici și Miroși, aflate la aproximativ 15 km distanță.

Comuna este compusă din satele:

 • Bârla ‐ reședința comunei
 • Afrimești
 • Bădești
 • Brabeți
 • Ciocești
 • Malu
 • Mândra
 • Mozăcenii‐Vale
 • Podișoru
 • Șelăreasca
 • Urlueni
 • Zuvelcați.

Aceste sate componente sunt așezate de o parte și de alta a râului Cotmeana, mai mult pe stânga, pe o suprafață de 10.373 ha din care 9.090 ha extravilan și 1.232 ha intravilan.

Populația comunei Bârla este de 4.804 locuitori.

Aflându‐se la extremitatea sud‐vestică a județului, comuna este înconjurată atât de commune din Argeș, cât și din Olt.        

Vecinii comunei Bârla sunt:         

 • la nord, comuna Hârsesti;       
 • la nord ‐ est, comuna Ungheni;            
 • la est, comuna Căldăraru și Miroși;                      
 • la vest, comunele Corbu și Icoana din județul Olt;        
 • la sud, comuna Tufeni ‐ Olt.