Stema

Descrierea stemei

Stema comunei Băiculeşti se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.

În interiorul scutului, în cartierul 1, în câmp roşu, se află o cruce latină de aur.

În partea superioară, în cartierul 2, în câmp argintiu, se află două ramuri de stejar, fiecare cu câte 9 frunze şi 5 ghinde, care se încrucişează în săritoare.

În partea inferioară, în cartierul 3, în câmp albastru, se află o roată de moară, care iese din fascia undată aflată în vârful scutului.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Crucea aminteşte de mănăstirea Tutana, declarată monument istoric.

Ramurile de stejar simbolizează bogăţia silvică a zonei, iar numărul ghindelor de pe ramuri reprezintă numărul satelor ce alcătuiesc comuna.

Fascia undată aflată în vârful scutului reprezintă râul Argeş, care străbate localitatea, iar roata de moară simbolizează cele 3 hidrocentrale de la Zigoneni, Argeşani şi Măniceşti.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

(Proiect aprobat de Consiliul Local în Şedinţã ordinarã în data de 18.05.2011 cu HL nr. 17 si de Guvernul României prin Hotãrârea nr. 105 din 20 martie 2013, anexatã)


Fisiere atasate:

Hotararea de Guvern nr. 105 din 20 martie 2013