Ordinea de zi a sedintelor consiliului local - anul 2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 12.12.2019

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 10.01.2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 29.01.2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 19.02.2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 29.04.2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 20.05.2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 24.06.2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 29.07.2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 16.09.2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 13.10.2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 10.11.2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 16.12.2020

Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 22.12.2020Ordinea de zi a sedintelor consiliului local - anul 2021

Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 08.01.2021

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 27.01.2021

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 24.02.2021

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 24.03.2021