Ordinea de zi a sedintelor consiliului local

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 12.12.2019

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 10.01.2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 29.01.2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 19.02.2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 29.04.2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 20.05.2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 24.06.2020

Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 29.07.2020