Informatii despre buget - anul 2018

Hotarare nr 5 din 14.02.2018 – privind aprobarea bugetului local 2018

Bugetul local pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019 – 2021 (la data de 23.02.2018)

Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare – anul 2018

Numar personal permanent si fondul de salarii – anul 2018

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de chltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2018 si estimari pe anii 2019 – 2021

Bugetul general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019 – 2021

Bugetul local pe anul 2018 – sectiunea functionare (data 23.02.2018)

Fise obiective

Veniturile si cheltuielile bugetelor - 31 12 2018