Comisii de specialitate

K1 - Comisia de specialitate privind programele de dezvoltare economico – socială, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ;

1.     Iancu Dragos Marian

2.     Neculcea Vasile

3.     Ninu Constantin

4.     Popescu Ion

5.     Urs Marilena

K2 – Comisia de specialitate privind sănătatea, cultura, protecţia socială, activităţile sportive şi de agrement:

1.     Banica Liviu Corneliu

2.     Cret Irina Eugenia

3.     Dervis Olimpian

4.     Floarea Ion

5.     Rosoiu Ion

K3 – Comisia de specialitate privind administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinei şi liniştei publice a drepturilor cetăţenilor:

1.     Anghel Dan

2.     Cimpoca Victor

3.     Curteanu Mihai Claudiu

4.     Negescu Ion Valentin

5.     Voica Costel