Comisii de specialitate

1. Comisia de specialitate privind programele de dezvoltare economico – sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert:

Costin Gheorghe – Presedinte

Floarea Ion – Secretar

Neculcea Vasile – Membru

Ninu Constanti – Membru

Voica Costel – Membru

2. Comisia de specialitate privind sanatatea, cultura, protectia sociala, activitatile sportive si de agrement:

Banica Liviu – Presedinte

Cimpoca Cristina – Secretar

Curteanu Mihai – Membru

Deaconu Georgeta – Membru

Dervis Adrian – Membru

3. Comisia de specialitate privind administratia publica, locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor:

Anghel Dan – Presedinte

Botan Constantin – Secretar

Mariea Nicolae – Membru

Radu Marian – Membru

Rosoiu Ion – Membru