Anunturi - anul 2019

Lista functiilor/salariilor de baza/indemnizatiilor si sporurilor corespunzatoare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baiculesti

Convocare Consiliul Local Baiculesti in Sedinta ordinara in data de 29 mai 2018 la orele 15.00

Convocare Consiliul Local Baiculesti in Sedinta ordinara in data de 31 iulie 2019 la orele 15.00

Anunt nr 8561 din 11.10.2019 – Anunt privind organizarea examenului pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici

Proces Verbal nr 9283 din 06.11.2019 – Proces verbal de selectie a dosarelor candidatilor la examenul de promovare in grad profesional pentru functia publica de consilier achizitii publice, din data de 18. 11.2019

Anunt nr 9641 din 18.11.2019 - Rezultatul probei scrise a examenului organizat in data de 18.11.2019 pentru promovarea in grad profesional pentru functia publica de consilier achizitii publice din cadrul Compartimentului pentru achizitii publice al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Baiculesti

Anunt nr 9746 din 21.11.2019 – Rezultatul probei interviu a examenului pentru promovarea in grad profesional pentru functia publica de executie de consilier achizitii publice din cadrul Compartimentului pentru achizitii publice al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Baiculesti

Anunt nr 9747 din 21.11.2019 – Rezultatul final al examenului pentru promovarea in grad profesional pentru functia publica de executie de consilier achizitii publice din cadrul Compartimentului pentru achizitii publice al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Baiculesti