Anunturi - anul 2019

Lista functiilor/salariilor de baza/indemnizatiilor si sporurilor corespunzatoare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baiculesti

Convocare Consiliul Local Baiculesti in Sedinta ordinara in data de 29 mai 2018 la orele 15.00

Convocare Consiliul Local Baiculesti in Sedinta ordinara in data de 31 iulie 2019 la orele 15.00