Anunturi - anul 2019

Lista functiilor/salariilor de baza/indemnizatiilor si sporurilor corespunzatoare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baiculesti

Convocare Consiliul Local Baiculesti in Sedinta ordinara in data de 29 mai 2018 la orele 15.00