Anunturi 2018

Convocare Consiliul Local Baiculesti in Sedinta ordinara in data de 28 martie 2018 la orele 15;00

Anunt nr 3390 din 26.03.2018 - Lista functiilor/salariilor de baza/indemnizatiilor si sporurilor corespunzatoare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baiculesti

Convocare Consiliul Local Baiculesti in Sedinta ordinara in data de 25 aprilie 2018 la orele 15;00

Convocare Consiliul Local Baiculesti in Sedinta ordinara in data de 30 mai 2018 la orele 15;00

Informare Declaratie Unica

Anunt nr 6377 din 09.07.2018 – Anunt privind organizarea examenului pentru promovarea in grad profesional a unor persoane incadrate cu contract individual de munca in aparatul de specialitate al primarului comunei Baiculesti

Anunt nr 6962 din 24.07.2018 - Rezultate examen promovare din 24.07.2018

Informare privind deschiderea contului unic in vederea achitarii amenzilor contraventionale

Lista functiilor/salariilor de baza/indemnizatiilor si sporurilor corespunzatoare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baiculesti