Anunturi - anul 2017

Hotarare Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr 4174 din 06.07.2015

Grafic + Conventie de imprumut Molivis

Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate nr 4180 din 31.08.2017

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018

Anunt nr 5946 din 15.12.2017 - anunt individual pentru comunicare prin publicitate

Proces Verbal nr 5947 din 15.12.2017 - privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate