COMUNA ANINOASA

Satele comunei Aninoasa (Aninoasa - sediul administrativ, Slănic, Valea Siliştii şi cătunul Broşteni) se află în sudul Subcarpaţilor Getici, la nord de paralela de 450 şi vest de meridianul de 250

Toate trei satele şi cătunul sunt situate la sud-vest de oraşul Câmpulung, la distanţă de 18-21 km: Slănicul la 18 km, aşezat pe drumul ce leagă municipiile Câmpulung şi Curtea de Argeş, pe ambele maluri ale pârâului cu acelaşi nume, la altitudinea de 550 m; Aninoasa tot la 18 km (3 km sud de cătunul Măneşti din comuna Berevoieşti şi şoseaua judeţeană amintită), pe partea stângă a Bratiei, la altitudinea de 460 m; Broşteni, la 1,5 km vest de Aninoasa, între râurile Bratia şi Slănic; la 21 km se află Valea Siliştii, situat pe drumul judeţean Stâlpeni-Vlădeşti-Slănic, pe partea dreaptă a pârâului Slănic, 3 km sud de satul Slănic şi 3 km vest de Aninoasa, la altitudinea de 470 m.


Date de contact

Primaria Aninoasa 
 

Adresa: Com Aninoasa, jud Arges 

Tel.: 0248/577050, 0248/577101 

Fax: 0248/577101

Primar: Nicolae Marius Manole 

E-mail: primarie@aninoasa.cjarges.ro

Web: https://comuna-aninoasa.ro/

Cod fiscal: 4318270 

Cont: RO71TREZ04724510220XXXXX 

Cont: RO13TREZ04724510271XXXXX 

Trezorerie: Cimpulung