Activitatea sportiva

Cea mai îndrăgită ramură a sportului, în mediul rural şi urban, este fotbalul, deoarece băieţii îl pot practica, fără mare greutate, încă din primele clase primare în curtea şcolii. Băieţii din satele noastre au început să „bată mingea" după Al Doilea Război Mondial, şi mai ales după reforma învăţământului din august 1948, care prevedea în programa şcolară mai multe ore de educaţie fizică. Astfel s-au înjghebat echipe de fotbal în fiecare sat, fără să aibă, la început, echipament adecvat. Cei din Slănic „băteau mingea" pe terenul numit Poiana Strejii, proprietate a comunei, pe care s-au construit magazinele comerciale şi căminul cultural. „Fotbaliştii din Aninoasa „se jucau cu mingea" pe izlazul de pe malul Bratiei. 

Numărul elevilor de liceu înmulţindu-se a creat posibilitatea organizării de meciuri între sate: echipa din Slănic era învinsă aproape totdeauna de cea din Domneşti, se lupta în parte cu cea din Stăneşti şi o învingea pe cea din Aninoasa. 
În anii 1964-1965, la nivelul comunei Aninoasa, a fost înfiinţată o echipă de fotbal numită „Fulgerul", înscrisă în campionatul judeţului Argeş. În anul 1980 a devenit campioană judeţeană, iar în anul 1983 a câştigat cupa satelor, antrenor fiind Ion (Nel) Chivereanu. 
Posibilităţile de procurare a echipamentului sportiv erau reduse, iar „baza sportivă" era cea a şcolii din satul Broşteni. 
Astăzi fiinţează o altă echipă de fotbal numită Asociaţia Sportivă Aninoasa, care activează în campionatul judeţean şi se foloseşte tot de terenul de sport al şcolii din Broşteni. Echipa este antrenată de doi jucători - Floroiu Robert şi Vasile Iancu. 
Un slănicean, Nicolae (Nicu) Proca, fiul lui Mihail (Lache) şi Maria (Miţa) a ajuns să facă sport de performanţă. Astfel, în anii 1950-1960 ai secolului al XX-lea a jucat fotbal în Divizia A (Liga I) la echipa Steagul Roşu din Braşov, pe care a şi antrenat-o câţiva ani.