Unitatea de Asistenta Medico - Sociala Domnesti

DATE GENERALE

Denumirea unitatii:  UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO - SOCIALA

Adresa: Str. Al. Ioan Cuza nr. 99 Domnești 

Tel./fax:  0248-269.409

Email: uamsdomnesti@yahoo.com

Director: PANĂ ELENA DIANA

Acronim:  U.A.M.S. DOMNESTI

Amplasament:  COMUNA DOMNESTI, JUD. ARGES

Cod Fiscal:  4971952

Cont Trezoreria Curtea de Argeş - RO13TREZ04821G331300XXXX 

Profilul de activitate: Unitate de asistenta medico - sociala

Persoane contact: 

  • Director: PANĂ ELENA DIANA , tel. 0724.009.547

  • Asistent social: MARIANA MAGDALENA CHIRCA, tel. 0741.473.164

Ordonator principal de credite: Consiliul Judetean Arges

Actul de infiintare:  Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 42/28.02.2014, unitate medico-sociala cu 38 de paturi"

  • H.G. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială;

  • INSTRUCŢIUNI nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003;

  • LEGEA NR. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

  • LEGEA NR 292/2011 asistenţei sociale

  • ORDINUL nr 491/2003 privind aprobarea Grilei de evaluare medico - socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico - sociale

citeste mai mult


Fisiere atasate

Organigrama UAMS Domnesti

Autorizatie functionare