Situatia platilor (executia bugetara)

Cont executie buget local - 30.11.2016

Cont executie buget local - 31.03.2017

Cont executie buget local - 30.04.2017

Cont executie buget local - 30.06.2017

Cont executie buget local - 31.07.2017

Cont executie buget local - 31.03.2018

Cont executie buget local - 30.06.2018

Cont executie buget local - 30.09.2018

Cont executie buget local - 31.12.2018

Cont executie buget local - 31.03.2019

Cont executie buget local - 30.06.2019

Cont executie buget local - 30.09.2019

Cont executie buget local - 31.12.2019

Cont executie buget local - 31.03.2020

Cont executie buget local - 30.06.2020

Cont executie buget local - 30.09.2020

Cont executie buget local - 31.12.2020

Cont executie buget local - 31.03.2021

Cont executie buget local - 30.06.2021

Cont executie buget local - 30.09.2021

Cont executie buget local - 31.10.2021

Cont executie buget local - 30.11.2021

Cont executie buget local - 31.12.2021

Cont executie buget local - 31.01.2022

Cont executie buget local - 28.02.2022

Cont executie buget local - 31.03.2022

Cont executie buget local - 30.04.2022

Cont executie buget local - 31.05.2022

Cont executie buget local - 30.06.2022

Cont executie buget local - 31.07.2022

Cont executie buget local - 31.08.2022

Cont executie buget local - 30.09.2022

Cont executie buget local - 31.10.2022

Cont executie buget local - 30.11.2022

Cont executie buget local - 31.12.2022

Cont executie buget local - 31.01.2023

Cont executie buget local - 28.02.2023

Cont executie buget local - 31.03.2023

Cont executie buget local - 30.04.2023

Cont executie buget local - 31.05.2023

Cont executie buget local - 30.06.2023

Cont executie buget local - 31.07.2023Situatia platilor efectuate din bugetul local

Situatia platilor efectuate in luna ianuarie 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna februarie 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna martie 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna aprilie 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna mai 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna iunie 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna iulie 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna august 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna septembrie 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna octombrie 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna noiembrie 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna decembrie 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna ianuarie 2023 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna februarie 2023 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna martie 2023 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna aprilie 2023 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna mai 2023 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna iunie 2023 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna iulie 2023 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna august 2023 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna septembrie 2023 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna octombrie 2023 (format xls)