Situatia platilor (executia bugetara)

Cont executie buget local - 30.11.2016

Cont executie buget local - 31.03.2017

Cont executie buget local - 30.04.2017

Cont executie buget local - 30.06.2017

Cont executie buget local - 31.07.2017

Cont executie buget local - 31.03.2018

Cont executie buget local - 30.06.2018

Cont executie buget local - 30.09.2018

Cont executie buget local - 31.12.2018

Cont executie buget local - 31.03.2019

Cont executie buget local - 30.06.2019

Cont executie buget local - 30.09.2019

Cont executie buget local - 31.12.2019

Cont executie buget local - 31.03.2020

Cont executie buget local - 30.06.2020

Cont executie buget local - 30.09.2020

Cont executie buget local - 31.12.2020

Cont executie buget local - 31.03.2021

Cont executie buget local - 30.06.2021

Cont executie buget local - 30.09.2021

Cont executie buget local - 31.10.2021

Cont executie buget local - 30.11.2021

Cont executie buget local - 31.12.2021

Cont executie buget local - 31.01.2022

Cont executie buget local - 28.02.2022

Cont executie buget local - 31.03.2022

Cont executie buget local - 30.04.2022

Cont executie buget local - 31.05.2022

Cont executie buget local - 30.06.2022

Cont executie buget local - 31.07.2022Situatia platilor efectuate din bugetul local

Situatia platilor efectuate in luna ianuarie 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna februarie 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna martie 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna aprilie 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna mai 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna iunie 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna iulie 2022 (format xls)

Situatia platilor efectuate in luna august 2022 (format xls)