Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilitati

 

LOCATIE : sediul DGASPC Arges.-mun.Pitesti, str.Calea Dragasani nr.8, parter, camera nr.16.

PROGRAMUL depunerii documentatiei / predarii tipizatelor/ certificatelor de incadrare in grad de handicap este urmatorul :

                Luni pana Joi    8,30 -   14,00

                Vineri              8,30 -   11,00      

 

Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilitati (SECCD) din structura D.G.A.S.P.C.Arges a fost infiintat, in temeiul art. 20 alin 1 din HG nr.1205/2001, prin Hot.CJ Arges nr.134/14.12.2001 si exercita urmatoarele atributii :

 • identifica copiii cu dizabilitati si dificultati de invatare si adaptare socio- scolara, care necesita incadrare intr-un grad de handicap, in urma solicitarilor directe, a referirilor din partea specialistilor care vin in contact cu copiii cu dizabilitati si a sesizarilor din oficiu;
 • verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap ;
 • in situatii exceptionale, efectueaza evaluarea complexa a copilului sau componente ale acesteia la domiciliul copilului;
 • intocmeste raportul de evaluare complexa;
 • intocmeste planul de recuperare a copilului cu dizabilitati;
 • intocmeste ,in conditiile legii, planul individualizat de protectie pentru copilul cu dizabilitati;
 • propune Comisiei pentru  Protectia Copilului:

                        -incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap;                         

                        -dupa caz, stabilirea unei masuri de protectie;

 • urmareste realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilitati respectiv a planului individualizat de protectie aprobat de Comisie;

 • efectueaza reevaluarea anuala a conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap la cererea parintelui / reprezentantului legal, formulata cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulata si inainte de expirarea acestui termen daca s-au schimbat conditiile pentru care s-a eliberat certificatul de incadrare intr-un grad de handicap ;

 • comunica in scris parintilor/reprezentantului legal data stabilita pentru reevaluare;

ACTELE NECESARE completarii dosarului pentru eliberarea certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap:

 • Copie certificat nastere copil  si a cartii de identitate (unde este cazul);
 • Copie acte de identitate parinti sau reprezentant legal(curator,tutore);
 • Copie sentinta de divort parinti sau actul prin care s-a dispus tutela, curatela,plasamentul (dupa caz);
 • Adeverinte de salariu parinti/cupoane pensie sau alte prestatii sociale/adeverinte de venit parinti/reprezentant legal (in functie de situatie);
 • Ancheta sociala (tip)-completata de primaria de domiciliu;
 • Fisa medicala sintetica (tip)-completata de medicul de familie al copilului si xerocopie fisa dispensarizare a copilului (doar pentru cazurile noi);
 • Fisa privind traseul educational (tip)-se completeaza de catre unitatea de invatamant unde este inscris copilul;
 • Caracterizare psihopedagogica -eliberata de unitatea educationala (gradinita,scoala,liceu etc.);
 • Fisa psihologica (tip)- completata si eliberata conform normelor Colegiului Psihologilor din Romania;
 • Certificat medical (Tip A5)- eliberat de medicul specialist (cu numar de inregistrare si stampila unitatii sanitare emitente)-pot exista mai multe certificate medicale in cazul afectiunilor asociate;
 • Alte acte medicale: bilete de externare, scrisori medicale, investigatii clinice si paraclinice (in functie de diagnostic- audiograma, spirograma, radiografii etc.);
 • Dosar cu sina.

  In functie de particularitatile cazului , specialistii SECCD pot solicita si alte documente.

PROGRAMUL depunerii documentatiei / predarii tipizatelor/ certificatelor de incadrare in grad de handicap este urmatorul :

                Luni pana Joi    8,30 -   14,00

                Vineri              8,30 -   11,00       

Informatiile sunt oferite  beneficiarilor prin afisaj si prin alte mijloace de comunicare ( verbal, telefonic, in scris ). Informatii telefonice se pot obtine la numar de telefon 0248/211406 (SECCD)  sau 0248/271131 (Secretariat DGASPC).

Distribuirea formularelor tipizate si lista cuprinzand  actele necesare incadrarii inr-un grad de handicap se face direct la sediul serviciului catre parinte/reprezentant legal, asigurandu-se  consilierea primara privind modul de intocmire a documentatiei necesare.