Școala Gimnazială Specială Marina

Adresa unităţii: Mun. Curtea de Arges, Str. Victoriei, Nr.5, Cod: 115300, Romania

Director: Deaconu Maria 

Consilier Educativ: Ciuca Gabriela 

Asistent social: Preda Ana Parmena 

Misiune

Vizeaza eficientizarea procesului instructiv-educativ, implicarea mai activa a tuturor factorilor responsabili in implementarea reformei, intarirea parteneriatului scoala - familie – comunitate,  initiere de  proiecte si programe prin care persoana cu dizabilitati sa-si influenteze viitorul si sa-si construiasca destinul.

 

Scurta prezentare:

Școala Gimnazială Specială Marina oferă acces la educaţie specială şi incluzivă, abilitare-reabilitare, psihodiagnoză, terapii (kinetoterapie,  logopedie, ludoterapie, ) şi consiliere pentru aproximativ 70 de copii din nordul judeţului Argeş 

 

Principiile noastre:

 • Fiecare zi este specială.
 • Existăm prin tot ceea ce facem.
 • Satisfacţiile noastre se reflectă în evoluţia elevilor.
 • Nu credem în miracole, credem în muncă.
 • Facem totul împreună, pentru că noi suntem  o echipă puternică.
 • Ne distrăm învăţând. 

Scoala Gimnaziala Speciala Marina scolarizeaza copii cu deficiente grave, avand:

 • 1 grupă de gradinita cu program de zi;
 • grupa pregatitoare,
 • clasele I- X, in regim de zi,
 • grupa de extrascolari ce beneficiaza de profesor itinerant si  terpie eductionala complexa si integrata.

Scoala Gimnaziala Speciala Marina este o instituţie care oferă servicii copiilor cu disabilităţi unde educaţia se cuvine să fie sensibilă nevoilor lor. Scoala Gimnaziala Speciala Marina  beneficiaza de personal specializat, profesori de psihopedagogie speciala, invatatori educatori, profesori educatori, logopezi, kinetoterapeuti, psihologi, personal medical si personal administrativ de inalta calificare.

Respectand dreptul la dezvoltare personala si sanse egale a copilului cu deficiente conform legislatiei in vigoare, scoala noastra are urmatoarele obiective:

 • formarea si dezvoltarea deprinderilor si abilitatilor necesare integrarii sociale si comunitare,
 • dezvoltarea unor programe de interventie personalizata, terapeutice, compensator- recuperatorii, pentru valorificarea potentialului maximal al fiecarui elev,
 • dezvoltarea spirituala, morala si culturala a elevilor,
 • consilierea permanenta a elevilor si parintilor, precum si colaborarea permanenta cu autoritatile locale.

Activităţi extracurriculare

Reprezintă activităţi sportive şi artistice care se organizează la nivelul unităţii de învăţământ, de regulă pe nivel de clase, suplimentar faţă de disciplinele din planurile-cadru de învăţământ şi din curriculumul la decizia şcolii.

Activităţi extraşcolare se stabilesc şi se organizează de diriginţi şi de echipe/comisii cu responsabilităţi specifice, cu aprobarea direcţiunii iar participarea elevilor la activităţile extraşcolare este benevolă şi, în funcţie de specificul activităţii, poate fi rezultatul unui proces de selecţie aplicat de organizatori. Pentru anumite activităţi extraşcolare se pot stabili reguli specifice, iar elevii sunt obligaţi să respecte întocmai aceste reguli - pentru siguranţa lor şi a colegilor lor şi pentru a asigura succesul activităţii.

Alte servicii:

 • transport la şi de la Scoala Gimnaziala Speciala Marina;
 • asigurarea gustării zilnice;
 • activităţi individualizate de predare-învăţare a cunoştinţelor şi aplicarea metodelor interactive
 • activităţi de formare, dezvoltare a abilităţilor şi deprinderilor sociale, de auto-servire, educare a valorilor morale, a unui comportament adecvat în societate.

Alte activităţi:

 • asistenţă socială
 • consiliere parentală;
 • asistenţă medicală;