Regulament privind conditiile de exercitare a dreptului de acces

Regulament privind conditiile de exercitare a dreptului de acces

Regulament referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a județului Argeș în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran

Model cadru contract de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al Județului Argeș, aflat în administrarea Consiliului Județean Argeș