Regulament privind conditiile de exercitare a dreptului de acces

Regulament privind conditiile de exercitare a dreptului de acces

Regulament referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a județului Argeș în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran

Model cadru contract de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al Județului Argeș, aflat în administrarea Consiliului Județean Argeș

Decizie pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilelele proprietate publică