Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive, anul 2020

 

Nr.crt.

FELUL ACTULUI

DATA

 CINE A

 EMIS ACTUL

CUPRINSUL ACTULUI

AN

LUNA

 ZI

1.

Dispoziție

2020

IAN

06

PREȘEDINTE

Privind convocarea Ședinței extraordinare a Consiliului Județean Argeș din data de 10 ian. 2020 orele 12,00.

2.

Dispoziție

2020

IAN

09

PREȘEDINTE

Privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul aniloer precedenți.

3.

Dispoziție

2020

IAN

09

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 d.nei Voicu Olteanu Cristina cu 40% - inspector clasa I grad profesional superior la Directia Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională.

4.

Dispoziție

2020

IAN

09

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 d.nei Geacăr Mihaela cu 30% - inspector clasa I grad profesional superior la Direcția Economică.

5.

Dispoziție

2020

IAN

09

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 d.nei Ionescu Constanța Claudia cu 40% - inspector clasa I grad profesional superior la Directia Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională.

6.

Dispoziție

2020

IAN

09

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 d.nei Mușoiu Diana Andreia cu 30% - inspector clasa I grad profesional superior la Directia Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională.

7.

Dispoziție

2020

IAN

09

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 d.nei Negrilescu Raluca cu 40% - inspector clasa I grad profesional superior la Directia Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internațională.

8.

Dispoziție

2020

IAN

09

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 a dlui Dumitru Nicușor  șef birou gradul II la Biroul Informatic, Direcția Economică.

9.

Dispoziție

2020

IAN

09

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 dlui Rădulescu Andrei Daniel  cu 20% -consilier juridic clasa I grad profesional principal –Direcția juridică Administrație Publică Locală.

 10.

Dispoziție

2020

IAN

09

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 dnei Stănciulescu Livia Nicoleta cu 10% - inspector  clasa I grad profesional principal –Direcția juridică Administrație Publică Locală.

11.

Dispoziție

2020

IAN

09

PREȘEDINTE

Privind majorarea salarului de bază pe luna decembrie 2019 d.lui Vișoiu Ovidiu Ion cu 30% - inspector clasa I grad profesional principal la Serviciul Achiziții Publice - Direcția Economică

12.

Dispoziție

2020

IAN

09

PREȘEDINTE

Privind încetarea detășării dlui Matei Iulian de la R.A.D.A.P.P. a județului Argeș ca șofer la C.J.Argeș- Direcția Tehnică

13.

Dispoziție

2020

IAN

09

PREȘEDINTE

Privind încetarea detășării dlui Nicodim Toma de la S.C. Jud Pază și Ordine S.R.L. la C.J.Argeș -Direcția Tehnică.

14.

Dispoziție

2020

IAN

10

PREȘEDINTE

Privind aprobarea statului de personal valabil în  luna decembrie 2019 pentru demnitari și aparatul de specialitate al Consiliului Județean Argeș.

15.

Dispoziție

2020

IAN

10

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei tehnice de verificare și analiză a îndeplinirii de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice a condițiilor de acces pe proprietatea publică sau privată a județului Argeș.

16.

Dispoziție

2020

IAN

10

PREȘEDINTE

Privind numirea dlui dr. Constantinescu Teodor-Cătălin în funcția de director medical interimar  la Spitalul Județean de Urgență Pitești.

17.

Dispoziție

2020

IAN

13

PREȘEDINTE

Privind aprobarea Actului adițional nr.9 la contractul de Management nr.614/15.01.2015 încheiat între C.J.Argeș și dl Popescu Cornel, în calitate de manager al Muzeului Județean Argeș.

 18.

Dispoziție

2020

IAN

14

PREȘEDINTE

Privind numirea managerului interimar la Muzeul Județean Argeș al domnului Popescu Cornel.

 19.

Dispoziție

2020

IAN

15

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de predare-primire a unor bunuri imobile cât și a unor bunuri imobile aflate în patrimoniul județului Argeș.

20.

Dispoziție

2020

IAN

16

PREȘEDINTE

Privind constituirea unei comisii de analiză a inventarierii activelor în curs de execuție cont contabil 231-Imobilizări în curs de execuție, aplicare corecții, reglări sume.

21.

Dispoziție

2020

IAN

20

PREȘEDINTE

Privind  aprobarea Actului adițional nr.4 la Contractul de Management aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 749/03.12.2018.

22.

Dispoziție

2020

IAN

20

PREȘEDINTE

Privind  aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de Management nr. 4338/23.03.2017 aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 230/23.03.2017

23.

Dispoziție

2020

IAN

20

PREȘEDINTE

Privind  aprobarea Actului adițional nr. 5 la Contractul de Management aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.  498/03.07.2017.

24.

Dispoziție

2020

IAN

20

PREȘEDINTE

Privind  aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de Management aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 629/04.10.2019

25.

Dispoziție

2020

IAN

22

PREȘEDINTE

Privind stabilirea salariului de bază  pentru directorul general al Serviciului Public Județean de Pază și Ordine  Argeș .

26.

Dispoziție

2020

IAN

22

PREȘEDINTE

Privind admiterea cereii  de schimbare pe cale administrativă a prenumelui numitei Ungheanu Valeria din Valeria în Valerica fiica dnei Plăiașu Elena născută la 04.07.1957, domiciliată in com. Vlădești județul Argeș.

27.

 

Dispoziție

2020

IAn

23

PREȘEDINTE

Privind admiterea cereii  de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie a numitei Rizea Anca-Elena din  Rizea în Paraschiva fiica lui Constantin și Elena născută la 28.12.1987 în Pitești, domiciliată în Pitești, județul Argeș.

28.

Dispoziție

2020

IAN

23

PREȘEDINTE

Privind admiterea cereii  de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie pentru numita Mogoși Diana, din Mogoși în Vlad fiica lui Ion și Nina născută la 13.10.1982 în Pitești, domiciliată în com. Călinești județul Argeș.

29.

Dispoziție

2020

IAN

23

PREȘEDINTE

Privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului Județean Argeș din data de 31 ianuarie 2020, orele 12,00.

30.

Dispoziție

2020

IAN

27

PREȘEDINTE

Privind numirea doamnei Molfea Adriana în funcția de manager  al Spitalului  Judetean de Urgență Pitești.

31.

Dispoziție

2020

IAN

27

PREȘEDINTE

Privind numirea domnului Clipici Marian în funcția de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.

32.

Dispoziție

2020

IAN

27

PREȘEDINTE

Privind numirea dnei  ec. Bărbulescu Vasilica în funcția de director financiar-contabil  interimar la Spitalul Orășenesc ,,Regele Carol I,, Costești.

33.

Dispoziție

2020

IAN

27

PREȘEDINTE

Privind  constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de conducere  vacante de natură contractuală  de director la Unitatea  de Asistenţă Medico-Socială Călineşti şi Unitatea  de Asistenţă Medico-Socială Rucăr.

34.

Dispoziție

2020

IAN

27

PREȘEDINTE

Privind  constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor de conducere  vacante de natură contractuală  de director la Unitatea  de Asistenţă Medico-Socială Călineşti şi Unitatea  de Asistenţă Medico-Socială Rucăr.

35.

Dispoziție

2020

   IAN

28

PREȘEDINTE

Privind mutarea definitivă a dlui Necșoi Stelian la Serviciul Avizare, Autorizare și Control –Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism, consilier grad profesional superior.

36.

Dispoziție

2020

IAN

28

PREȘEDINTE

 Privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor  pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea obstetrică ginecologie la Secția Obstetrică Ginecologie din cadrul  Spitalului Orășenesc ,,Regele Carol I,, Costești.

37.

Dispoziție

2020

IAN

28

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de predare-primire a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al județului Argeș.

38.

Dispoziție

2020

IAN

28

PREȘEDINTE

Privind admiterea cereii  de schimbare pe cale administrativă a prenumelui a numitului Luca Ioan din Ioan în Ion fiul lui Anghel și  Tudora născut la 06.03.1938 în orașul Zimnicea- jud.Teleorman domiciliat în mun. Pitești.

39.

Dispoziție

2020

IAN

28

PREȘEDINTE

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii  amplificate de achiziție, organizată în vederea atribuirii contractului de prestare a serviciilor de suprvizare lucrări-dirigenție de șantier –pentru obiectivul ,,Covor bituminos pe DJ703A, tronson cuprins între km, 7+900-18+950, L=11,05 km, comuna Cocu, județul Argeș".

40.

Dispoziție

2020

IAN

30

PREȘEDINTE

Privind constituirea  comisiei de recepție la terminarea lucrărilor "Reparații curente și decolmatare canalizare interioară și exterioară  imobil situate în Pitești bd. I.C.Brătianu, nr.56-Secția Boli Infecțioase "

41.

Dispoziție

2020

IAN

30

PREȘEDINTE

Privind modificarea ți completarea Dispoziției Consiliului Județean Argeș nr. 723/08.08.2017 privind împuternicirea unor persoane care să acorde semnătura și mențiunea „Bun de plată", pe facturile inregistrate la Consiliul Județean Argeș.

42.

Dispoziție

2020

IAN

30

PREȘEDINTE

Privind constituirea  comisiei de verificare a lucrărilor de investiții și a lucrărilor de execuție covoare bituminoase (indicativ 105- din Programul lucrări de întreținere și reparații infrastrucură rutieră drumuri județene) finanțate din bugetul Consiliul Județean Argeș (județul Argeș), care sunt executate pe drumurile județene de Regia Autonomă Județeană de Drumuri Arges.R.A. prin terți.

43.

Dispoziție

2020

IAN

31

PREȘEDINTE

Privind desemnarea dlui Dumitru Gh. Moise și a dlui Dumitru Dănuț D. Moise în calitate de experți externi cooptați în vederea  derulării procedurii de achiziție, respectiv procedurra simplificată organizată în vederea  atribuirea contractului de proectare și execuție"Extindere, modernizare și dotare spații urgență Spitalul de Pediatrie Pitești,, (UPU)

44.

Dispoziție

2020

IAN

31

PREȘEDINTE

Privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative ale autorității executive în cadrul sferelor de competență.

 

45.

Dispoziție

2020

IAN

31

PREȘEDINTE

De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.687/05.11.2019 privind numirea doamnei ec. Bărbulescu Vasilica în funcția de director financiar - contabil interimar la Spitalul Orășenesc "Regele Carol I" Costești.

 

46.

Dispoziție

2020

IAN

31

PREȘEDINTE

De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.731/03.12.2019 privind numirea dnei Maria Marilena Popescu în funcția de director medical interimar la Spitalul de Psihiatrie " Sf. Maria,, Vedea.

47.

Dispoziție

2020

IAN

31

PREȘEDINTE

Privind organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Dejanu Iustin Narcis, manager al Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești,  proiect care va fi depus în conformitate cu caietul de obiective elaborat de Consiliul Județean Argeș și aprobat prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.772/20.12.2019.

48.

Dispoziție

2020

IAN

31

PREȘEDINTE

Privind mutarea definitivă a dnei Barbu Diana Mădălina de la Compartimentul Comunicare și Promovare la Compartimentul Relații cu Publicul, Registratură și ATOP-Biroul Relații Publice, Comunicare și Promovare.

49.

Dispoziție

2020

IAN

31

PREȘEDINTE

Privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie  pentru numita Mocofan Mihaela - Simona, din "Mocofan" în "Radu" fiica  lui Marin și Paraschiva născută la 06.05.1989 în Scornicești-Olt, domiciliată în Pitești-Argeș.

50.

Dispoziție

2020

IAN

31

PREȘEDINTE

Privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie  pentru numita Rusu- Corduneanu Adriana din Rusu- Corduneanu în Tudor fiica lui Petru și Mirela născută la data de 23.04.2000 în Pitești- Argeș, domiciliată în Costești-Argeș.

51.

Dispoziție

2020

IAN

31

PREȘEDINTE

De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.730/03.12.2019 privind numirea doamnei Georgeta Marinescu în funcția de manager interimar la Spitalul de Psihiatrie « Sf. Maria » Vedea.

 

52.

Dispoziție

2020

IAN

31

PREȘEDINTE

Privind numirea doamnei ec. Bărbulescu Vasilica în funcția de director financiar - contabil interimar la Spitalul Orășenesc "Regele Carol I" Costești.

53.

Dispoziție

2020

FEB

03

PREȘEDINTE

Privind convocarea Ședinței Ordinare a Consiliului Județean Argeș din data de 07 februarie 2020 orele 12,00.

54.

Dispoziție

2020

FEB

05

PREȘEDINTE

Privind numirea doamnei ec. Din Florina Isabela în funcția de director financiar - contabil interimar la Spitalul Județean de Urgență Pitești.

55.

Dispoziție

2020

FEB

05

PREȘEDINTE

De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.47/31.01.2020 privind organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Dejanu Iustin Narcis, manager al Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești,  proiect care va fi depus în conformitate cu caietul de obiective elaborat de Consiliul Județean Argeș și aprobat prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr.772/20.12.2019.